Skip to content

อินทิรา เจริญปุระ

ทราย-อินทิรา เจริญปุระ ศิลปิน นักแสดงมากความสามารถ นักเขียน คอลัมน์นิสต์ ที่สนใจแวดวงการอ่านการเขียนเคยมีผลงานเข้ารอบ 50 เรื่องสั้นรางวัลช่อปาริชาต มีผลงานเขียนมาแล้วหลายเล่ม อย่าง ในรอยทราย,ปราสาททราย,ริอ่าน,อ่านเล่นจนเป็นเรื่อง และหยดน้ำในเปลวทราย ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์ประจำในนิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ และ สำนักข่าวคอนเทนต์ออนไลน์