Skip to content

ไข่มุก แสงมีอานุภาพ

จบการศึกษาจากคณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นักวิจารณ์อาหาร Food Stylist / กราฟิกดีไซเนอร์ / นักวาดภาพประกอบ /คอลัมนิสต์ประจำในคอลัมน์อาหาร ชอบศึกษาวัฒนธรรมการกินของหลากหลายชาติ เวลาว่างชอบทำอาหารและขนม ปักผ้า ไปเดินเล่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเก่าๆ