Skip to content

สุดารัตน์ เทียรจักร์

ปี 2547: ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณคอ ร่างกายไร้ความรู้สึกและสั่งการไม่ได้ มีรถเข็นคนพิการเป็นเพื่อน ปี 2556: ทำหนังสั้นเรื่อง ‘พลังที่ซ่อนอยู่’ ส่งประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และรางวัลชนะเลิศ Popular View ปี 2557: ออกรายการเจาะใจ ตอนส่งต่อแรงบันดาลใจและรายกายพื้นที่ชีวิต ชุดความรู้สึกตัว ปี 2558: ออกหนังสือพ็อกเกตบุ๊ก พลังที่ซ่อนอยู่ โดยสำนักพิมพ์ KOOB และเป็นหนึ่งในผู้ชนะกิจกรรม ‘ก้าวออกจากฝัน (แล้ว) สร้างสรรค์ให้เป็นจริง’ ของเว็บไซต์ pantip.com ร่วมกับสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จนได้ดำน้ำลึก (Scuba Diving) ตามความฝัน ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิคนพิการ จ.แพร่