Skip to content

In Relation Shit!

รวบรวมประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ชวนให้สบถออกมาเป็นสารพัดคำด่า เช่น แย่งจีบผู้หญิงคนเดียวกับที่เพื่อนสนิทแอบชอบ… เพราะตัวเองแอบชอบเพื่อนคนนั้น, เดตครั้งแรกและเลิกกันตั้งแต่วันแรก, แชตกันมาครึ่งปี เพิ่งรู้ว่าเขาส่งรูปคนอื่นให้ดูมาตลอด, บอกเลิกเพราะเขาไม่รู้จักร้านอาหารที่อยากชวนไปกิน, การแข่งขันระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 6"
PAGES
220
PUBLISHED
-
250.- buy now