Skip to content

MY LITTLE KITCHEN 4: ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูหนาว

MY LITTLE KITCHEN: ครัวบ้านบ้าน เล่มที่ 4 ฤดูกาลสุดท้ายของซีรีส์ ฤดูหนาว

ครัวบ้านบ้าน เดินทางมาถึงช่วงเวลาปลายปีที่อากาศหนาวเย็น สมเป็นฤดูหนาว ฤดูกาลที่อาหารเมืองจะมีลักษณะเฉพาะมากเป็นพิเศษ เพราะวิถีชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ อาหารในฤดูกาลนี้จึงมักจะสร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่ให้พลังงานและความอบอุ่น เช่น ข้าวแรมฟืน แอ๊บอ่องออ (แอ๊บมันสมองหมู) แกงกระด้าง จอผักกาด ข้าวหนุกงา ฯลฯ

นอกจากเรื่องราวของอาหารแล้ว เล่มนี้ยังมีบรรยากาศของงานประเพณีสำคัญอย่างประเพณีลอยกระทงและลอยโคมของภาคเหนือ รวมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ และบทสรุปของการเลือกเส้นทางชีวิตของ Pittmomo โดยไม่ทิ้งสไตล์การเล่าเรื่องที่เรียบง่ายและอบอุ่นด้วยภาษาท้องถิ่น ประกอบด้วยลายเส้นน่ารัก และสีสันสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอ

หนังสือในชุดเดียวกัน
เล่มที่ 1 MY LITTLE KITCHEN: ครัวบ้านบ้าน
เล่มที่ 2 MY LITTLE KITCHEN 2: ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน
เล่มที่ 3 MY LITTLE KITCHEN 3: ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูฝน
เล่มที่ 4 MY LITTLE KITCHEN 4: ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูหนาว

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
14.5 x 21 cm
PAGES
160
PUBLISHED
-
210.- buy now