Skip to content

PASSING THROUGH MY MIND

ถ้าลองให้เวลามองรายละเอียดในภาพวาดเล็กๆ ของ คัจฉกุล แก้วเกต—ศิลปินนักวาดภาพประกอบลายเส้นและสีสันชวนจินตนาการ ให้นานขึ้นอีกนิด ก็จะพบเรื่องราวที่มากกว่าที่คำบรรยายใต้ภาพจะบอกได้หมด

Passing Through My Mind ผลงานเล่มที่ 4 ของ คัจฉกุล แก้วเกต—ศิลปินหนุ่ม นักวาดภาพประกอบลายเส้นและสีสันชวนจินตนาการ นำเสนอ

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
14.5 x 21 cm
PAGES
195
PUBLISHED
-
130.- buy now