Skip to content

PRESENTS FROM THE PRESENT

ภาพวาดเล็กๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวใหญ่ๆ ตามสไตล์ ‘คัจกุล แก้วเกต’

นักเขียนที่ส่งผลงานเข้าตากรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดมาแล้วสองเล่ม ภายในเวลาสองปี

เราหวังว่าผลงานเล่มที่สี่ของเขา จะเข้าไปสัมผัสหัวใจคนอ่านได้ เช่นเดิม

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
14.5x21 cm
PAGES
144
PUBLISHED
-
195.- buy now