Skip to content

TIME TO BE A FREELANCE

คอมมิกเอสเสของคนจบครูแต่ไม่อยากเป็นครู พอจบออกมาก็ประกาศกร้าวว่า “ฉันจะเป็นนักวาดฟรีแลนซ์” แต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ต้องล้มลุกคลุกคลานผ่านช่วงไม่มีใครจ้างจนกระทั่งมีชื่อเสียงกับเขาบ้างในที่สุด

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
6 x 7"
PAGES
192
PUBLISHED
-
160.- buy now