Skip to content

TOKYO without BANANA

ความเรียงชีวิตการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่โตเกียว 1 ปีเต็ม 
เล่าเรื่องวุ่นตั้งแต่ยังไม่ทันย้ายเข้าหอไปจนถึงเรื่องเฮฮาปาจิงโกะยามค่ำคืน
ของบรรดานักศึกษานานาชาติที่โคจรมาเจอกัน

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
224
PUBLISHED
-
220.- buy now