Skip to content

คำไหน – คำนั้น (พจนานุกรมฉบับคำทับศัพท์)

พจนานุกรมฉบับคำทับศัพท์ รวบรวมจากคำที่มักพบบ่อยในชีวิตประจำวันปัจจุบัน เช่น facebook ทำไมต้องเขียนว่า เฟซบุ๊ก ไม่ใช่เฟสบุ๊ค อธิบายพร้อมหลักการเขียนคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 6"
PAGES
120
PUBLISHED
-
125.- buy now