Skip to content

น้ำส้ม

น้ำส้ม เกิดปี 1986 เป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์ และนักวาดภาพประกอบ แต่จริงๆแล้วเวลาแนะนำตัวจะชอบบอกว่าตัวเองเป็นแม่บ้านที่ชอบวาดรูป ชอบเลี้ยงแมว และชอบเต้นสวิงมากกว่า