Skip to content

ทำไมไทเป

เรื่องเล่าจากสมุดบันทึกผสม Scrapbook จุ๊กจิ๊กของ น้ำส้ม ที่ไม่ว่าใครจะมาบอกว่าไทเปเหมาะกับเธอแค่ไหนก็ยังไม่คิดจะไป แต่วันหนึ่งน้ำส้มก็ได้รับโปสต์การ์ดที่ถูกส่งมาผิดซึ่งชักชวนให้ไปเยือนไทเป ทำให้ความสนใจที่มีต่อไทเปพุ่งสูงขึ้นทันที และในที่สุดเธอก็ยอมแพ้ เดินทางไปตามคำเชื้อเชิญเพื่อพิสูจน์ว่าไทเปมีดีอย่างที่หลายคนว่าไว้จริงไหม

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
6 x 7"
PAGES
208
PUBLISHED
-
230.- buy now