Skip to content

AFRICA IS NOT AFRICA

ผลงานหนังสือเล่มแรกในชีวิตของ ‘พริม โกมลกิติ’ หญิงสาวอายุยี่สิบปลายๆ ที่เดินทางมาแล้วกว่าสี่สิบประเทศ

เรื่องราวของผู้หญิงที่ออกว่าขี้กลัวกับหนึ่งเดือนแห่งการเดินทางคนเดียว 5 ประเทศในทวีปแอฟริกา

การกางเต็นท์นอนกลางดิน กินอาหารกลางพายุในทะเลทราย สิงสาราสัตว์ในป่าใหญ่ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในแอฟริกา จะทำให้พริมคนเดิมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง หนังสือเล่มนี้จะเล่าให้ฟัง

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
14.5x21 cm
PAGES
208
PUBLISHED
-
285.- buy now