Skip to content

Tanyarat

ทราย—ธัญญรัตน์ วิรุฬห์ชาตะพันธ์ จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคนกินง่าย อยู่ง่าย ชอบตามใจเพื่อน และหลงใหลประเทศที่มีวัฒนธรรมจัดๆ เวลาว่างชอบดูหนัง เที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ หรือนิทรรศการที่จัดแสดงงานศิลปะ กราฟิกประจำกองบรรณาธิการ SALMON BOOKS และ BUNBOOKS