Skip to content

Nightmare before 29

พัดชา เอนกอายุวัฒน์ กับฝันร้ายที่ผ่านมา ก่อนอายุเข้าใกล้วัยสามสิบ ความเรียงเกี่ยวกับการเรียนรู้ ‘ช่วงเวลาที่จะเป็นผู้ใหญ่’ มีตั้งแต่เรื่องปวดใจวัยสาวอย่างช้อปฯ จนหมดกระเป๋า, ทำไมไม่มีแฟนเสียที, ถูกสั่งให้ลดความอ้วน ไปจนถึงเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานและสังคมรอบตัว

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
160
PUBLISHED
-
165.- buy now