Skip to content

ใดใดในโลกล้วนอร่อยจัง

ความเรียงขนาดไม่สั้นไม่ยาว เล่าความประทับใจในการเที่ยวชิมของอร่อยจากเกาหลี ญี่ปุ่น ไทเป และฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นของหวานที่สาวๆ ใฝ่ฝัน
ของคาวฟูลคอร์สที่นักชิมตั้งตารอ อาหารเช้าเริ่มต้นวันใหม่
หรือแม้แต่ของกินเล่นริมทาง ก็ไม่เว้น

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
256
PUBLISHED
-
260.- buy now