Skip to content

When I was there : หน้าพระลานไม่นานนี้

Illustration Essay ว่าด้วยประสบการณ์อยากแชร์ของเด็กศิลปากรที่มองย้อนกลับไปว่า ‘หน้าพระลานไม่นานนี้’ มีอะไรที่ยังคงประทับใจอยู่บ้าง สื่อสารผ่านภาพวาดสีน้ำและข้อความสั้นๆ เริ่มตั้งแต่ศิลปากร ท่าช้าง วังหลัง และท่าพระจันทร์

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
6 x 7"
PAGES
144
PUBLISHED
-
175.- buy now