Skip to content

Strange to meet you

ความเรียงจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอผู้คนแปลก ทั้งคนรู้จักและคนแปลกหน้า ในสถานการณ์แปลก
 รวมไปถึงความคิดของตัวเอง ที่บางครั้งก็ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งได้เจอ

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
192
PUBLISHED
-
185.- buy now